GÃY MÂM CHÀY

I. ĐAI CƯƠNG : Gãy mâm chày là loại gãy xương phạm khớp, trong đó phần đầu trên xương chày bị tổn thương với phần mặt khớp bị gãy. Theo y văn trên thế giới gãy mâm chày chiếm tỉ lệ 1% trong tổng số các trường hợp gãy xương và khoảng 8% gãy xương ở người lớn tuổi. Thống kê tại khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ rẫy trong 2 năm 2008-2009, có 364 trường hợp gãy mâm chày trong số 6195 trường hợp gãy xương lớn được điều trị. Vì mâm chày là một thành phần của khớp gối nên khi mâm chày bị