Đái máu

– Đái máu là tình trạng nước tiểu có hồng cầu. Có đái máu đại thể và đái máu vi thể. – Đái máu đại thể: khi nước tiểu đỏ sẫm màu, nhận biết được bằng mắt thường. – Đái máu vi thể: mắt thường không nhận thấy, chỉ phát hiện được khi làm xét nghiệm tế bào học nước tiểu với số lượng hồng cầu > 10.000 hồng cầu/ml.